הלוואה כנגד מניות

מה בעמוד?

הלוואה כנגד מניות היא אסטרטגיה פיננסית שמאפשרת למשקיעים להנפיק מימון תוך שמירה על פוטנציאל ההשקעה שבתיק המניות שלהם. דרך זו מאפשרת נזילות מיידית מנכסים לא נזילים בלי לוותר על ההשקעה עצמה. 

במאמר זה נדון בכיצד הלוואות אלו פועלות, היתרונות שהן מציעות והשיקולים החשובים לפני קבלת החלטה.

מהי הלוואה כנגד מניות?

הלוואה כנגד מניות היא סוג של הלוואה שבה אדם משתמש במניות שבבעלותו כבטוחה לקבלת הלוואה. במילים אחרות, הלווה נותן לגורם המלווה את המניות כערבון להחזר ההלוואה.

יתרונות:

 • גישה למימון ללא מכירת המניות: היתרון העיקרי של הלוואה כנגד מניות הוא שהלווה יכול לקבל מימון מבלי למכור את המניות שלו. זה יכול להיות שימושי עבור משקיעים שרוצים לשמור על אחזקתם במניות תוך גיוס הון לצרכים אחרים.
 • ריבית נמוכה יחסית: הלוואות כנגד מניות בדרך כלל נושאות ריבית נמוכה יותר מאשר הלוואות לא מובטחות, מכיוון שהמניות משמשות כבטוחה.
 • גמישות: ניתן להשתמש בהלוואות כנגד מניות למגוון רחב של צרכים, כגון רכישת נכס, מימון עסקי, או הוצאות אישיות.

בדיקת זכאות להלוואה כנגד מניות – מי זכאי?

תנאי זכאות להלוואה כנגד מניות:

אדם פרטי זכאי להלוואה כנגד מניות אם הוא עומד בתנאים הבאים:

 • בעלות על מניות סחירות:
  • המניות חייבות להיות רשומות בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה מוכרת בחו"ל.
  • שווי המניות חייב להיות גבוה מסכום ההלוואה המבוקשת.
  • ייתכן שהגוף המלווה יגביל את סוג המניות הזכיות להלוואה.
 • הכנסה קבועה:
  • יש להוכיח הכנסה פנויה מספקת להחזר ההלוואה.
  • ייתכן שהגוף המלווה יקבע סכום הכנסה מינימלי הנדרש.
 • היסטוריית אשראי נקייה:
  • חשוב להציג היסטוריית אשראי נקייה וניהול חשבון בנק תקין.
  • ייתכן שהגוף המלווה יבדוק את דירוג האשראי שלכם.
 • ביטחונות נוספים:
  • ייתכן שהגוף המלווה ידרוש ביטחונות נוספים, כמו שעבוד נכסים אחרים.

חברות עשויות להיות זכאיות להלוואה כנגד מניות בתנאים דומים, תוך התחשבות בנתונים פיננסיים של החברה, היסטוריית אשראי, ודירוג אשראי.

שימו לב: יכולת החזר טובה תקל עליכם לקבל הלוואה בזריזות – עבודה קבועה ויציבה כמו: שוטרים, מורים, עובדי מדינה מקנה יתרון בקבלת הלוואה.

מסלול הלוואה כנגד מניות – מהו?

דוגמה מספרית להלוואה כנגד מניות:

נתונים:

 • סכום ההלוואה: 100,000 ש"ח
 • ריבית שנתית: 5%
 • עמלת פתיחת תיק: 1%
 • תקופת ההלוואה: 1 שנה (12 חודשים)
 • שווי המניות המשועבדות: 150,000 ש"ח
 • מרווח ביטחון (אחוז מימון): 30%

חישובים:

עמלת פתיחת תיק:

 • 1% מ-100,000 ש"ח = 1,000 ש"ח

ריבית שנתית:

 • 5% מ-100,000 ש"ח = 5,000 ש"ח

החזר חודשי קרן:

 • 100,000 ש"ח / 12 חודשים = 8,333 ש"ח

החזר חודשי כולל:

 • 8,333 ש"ח (החזר קרן) + 417 ש"ח (ריבית חודשית) = 8,750 ש"ח

סך הכל ריבית:

 • 5,000 ש"ח / 12 חודשים = 417 ש"ח לחודש

הערות:

 • חשוב לציין שזוהי דוגמה בלבד, ותנאי ההלוואה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לגורמים שונים, כגון: גובה ההלוואה, תקופת ההלוואה, סוג המניות המשועבדות, דירוג האשראי של הלווה ועוד.
 • לפני נטילת הלוואה כנגד מניות, חשוב לבחון את כל האפשרויות העומדות לרשותכם ולהשוות בין תנאי ההלוואה של גופים פיננסיים שונים.
 • יש לקחת בחשבון את הסיכונים הכרוכים בנטילת הלוואה כנגד מניות. ירידת ערך המניות המשועבדות עלולה להוביל למצב שבו הלווה לא יוכל להחזיר את ההלוואה, ובמקרה כזה הוא עלול לאבד את המניות.

סוגי הלוואות כנגד מניות

אפשרויות:

 • הלוואת Margin: זוהי הלוואה בריבית נמוכה יחסית, הניתנת כנגד מניות סחירות. סכום ההלוואה נקבע כאחוז משווי המניות המשועבדות, לרוב 50%-70%.
 • הלוואת Call: זוהי הלוואה בריבית גבוהה יותר, הניתנת כנגד אופציות Call. סכום ההלוואה נקבע כאחוז משווי האופציות המשועבדות, לרוב 30%-50%.
 • מימון רכישת מניות: זוהי הלוואה המאפשרת רכישת מניות נוספות, תוך שימוש במניות קיימות כבטוחה.

מלווים אפשריים:

 • בנקים: הבנקים הגדולים בישראל מציעים הלוואות כנגד מניות, לרוב בתנאים נוחים יחסית.
 • חברות ברוקראז': חברות ברוקראז' רבות מציעות הלוואות כנגד מניות, לרוב בריבית גבוהה יותר מהבנקים.
 • גופים חוץ בנקאיים: קיימים גופים חוץ בנקאיים המתמחים בהלוואות כנגד נכסים, ביניהם מניות.

מתי יש צורך בהלוואה כנגד מניות?

הלוואה כנגד מניות רלוונטית במצבים בהם יש צורך במימון זמין תוך שמירה על אחזקה בתיק ההשקעות. להלן מספר מצבים אפשריים:

 1. מימון רכישה גדולה: ניתן להשתמש בהלוואה כנגד מניות כדי לממן רכישת דירה, רכב חדש או כל רכישה גדולה אחרת, תוך הימנעות ממכירת המניות ופגיעה בתיק ההשקעות.
 2. קידום עסקים קטנים ובינוניים: יזמים יכולים להשתמש בהלוואה כנגד מניות כדי לממן את הקמת או הרחבת העסק שלהם, תוך שמירה על השליטה בחברה.
 3. גישור על פער תזרימי: ניתן להשתמש בהלוואה כנגד מניות כדי לגשר על פער תזרימי זמני, כגון במקרה של ירידה בהכנסות או הוצאה בלתי צפויה.
 4. מימוש רווחים ללא מכירת מניות: ניתן להשתמש בהלוואה כנגד מניות כדי ליהנות מרווחים שצברו המניות ללא צורך במכירתן, ובכך לשמור על פוטנציאל התשואה שלהן לאורך זמן.

חשוב לציין כי הלוואה כנגד מניות טומנת בחובה סיכונים, כגון ירידת ערך המניות, שעשויה להוביל למכירתן בכפייה. לכן, יש לקחת בחשבון את הסיכונים והיתרונות לפני נטילת הלוואה כזו.

כיצד אוכל להגיש בקשה להלוואה כנגד מניות?

התהליך:

 1. בחירת מלווה:
  • בנקים: גופים גדולים ויציבים, אך עשויים להיות פחות גמישים.
  • חברות ברוקראז': מציעות גמישות רבה יותר, אך עשויות לדרוש ריביות גבוהות יותר.
  • קרנות גידור: פתרון פחות זמין, אך עשוי להתאים להלוואות גדולות.
 2. בדיקת תנאי ההלוואה:
  • סכום ההלוואה: נקבע בהתאם לערך המניות המשועבדות.
  • ריבית: תלויה בגורמים כמו גודל ההלוואה, משך ההלוואה, וסוג המניות.
  • עמלות: עשויות להיות עמלות פתיחה, ניהול, וסגירה.
  • ביטחונות נוספים: ייתכן שתידרשו להעמיד ביטחונות נוספים, כמו נדל"ן.
 3. הערכת שווי המניות:
  • המלווה יבצע הערכת שווי של המניות המשועבדות.
  • ייתכן שתידרשו להעמיד הון עצמי נוסף.
 4. מילוי טפסים:
  • טופס בקשה להלוואה.
  • טופס הצהרת הון.
  • ייפוי כוח בלתי חוזר.
  • מסמכים נוספים בהתאם לדרישת המלווה.
 5. אישור ההלוואה:
  • לאחר בחינת הבקשה והמסמכים, המלווה יחליט האם לאשר את ההלוואה.
  • ייתכן שתידרשו להציג מידע נוסף או לעבור ראיון.

טפסים נדרשים:

 • טופס בקשה להלוואה (מסופק על ידי המלווה).
 • טופס הצהרת הון (מסופק על ידי המלווה).
 • ייפוי כוח בלתי חוזר (ניתן לערוך אצל עורך דין).
 • תדפיסי חשבון ניירות ערך.
 • אישור רואה חשבון (ייתכן שיידרש).

הנחיות כלליות:

 • ודאו הבנת תנאי ההלוואה לפני החתימה על הסכם ההלוואה.
 • השוו תנאים בין מלווים שונים לפני בחירת מלווה.
 • הקפידו לעמוד בהחזר ההלוואה במועד, אחרת ייתכן שתאבדו את המניות המשועבדות.

מהם התנאים של הלוואה כנגד מניות?

תנאים : 

תנאי פירוט
סוג המניות מניות סחירות בבורסה לניירות ערך
שווי המניות מינימום 50,000 ש"ח
הערכות שווי יבוצעו על ידי שמאי מטעם הגוף המלווה
ביטחונות שיעבוד המניות לטובת הגוף המלווה
מרווח ביטחון יחס בין שווי המניות לסכום ההלוואה (לרוב 130%-150%)
אפשרות למכירת מניות הגוף המלווה רשאי למכור את המניות במקרה של ירידת ערכן

הטבות:

תנאי פירוט
סכום ההלוואה עד 70% משווי המניות
ריבית החל מפריים + 1.5%
עמלות עמלת פתיחת תיק (עד 2%), עמלת ניהול חשבון (עד 0.25% לשנה)
תקופת ההלוואה עד 5 שנים
גמישות אפשרות להחזר מוקדם ללא קנסות
שימוש בכספים לכל מטרה

דברים נוספים שכדאי לדעת:

 • הלוואה כנגד מניות היא פתרון מימון גמיש יחסית, אך היא כרוכה בסיכון.
 • ירידת ערך המניות עלולה להוביל למכירתן על ידי הגוף המלווה.
 • חשוב לבחון את תנאי ההלוואה בקפידה לפני לקיחתה.
 • מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטה.

שאלות ותשובות נפוצות להלוואות כנגד מניות

מהי הלוואה כנגד מניות?

הלוואה כנגד מניות היא הלוואה שניתנת תוך שימוש במניות כבטוחה. הלווה נותן למלווה את המניות, והמלווה נותן לו סכום כסף. אם הלווה לא מחזיר את ההלוואה בזמן, המלווה יכול למכור את המניות כדי לכסות את ההפסד.

מהם היתרונות של הלוואה כנגד מניות?

 • גישה מהירה לכסף: ניתן לקבל הלוואה כנגד מניות תוך זמן קצר יחסית.
 • ריבית נמוכה יחסית: הריבית על הלוואות כנגד מניות נמוכה יחסית לסוגים אחרים של הלוואות.
 • אין צורך בהכנסה קבועה: ניתן לקבל הלוואה כנגד מניות גם אם אין לך הכנסה קבועה.

מהם החסרונות של הלוואה כנגד מניות?

 • סיכון גבוה: אם ערך המניות יירד, ייתכן שתצטרך להחזיר יותר כסף ממה שלווית.
 • אובדן שליטה במניות: המלווה יכול למכור את המניות שלך אם לא תחזיר את ההלוואה בזמן.
 • עמלות: ייתכנו עמלות נוספות הקשורות להלוואה כנגד מניות.

למי מתאימה הלוואה כנגד מניות?

הלוואה כנגד מניות יכולה להתאים למשקיעים שיש להם מניות וזקוקים לכסף לטווח הקצר. חשוב לוודא שהסיכון הכרוך בהלוואה מתאים לך לפני שתיקח אותה.

באילו דרכים ניתן לקבל הלוואה כנגד מניות?

ככלל, יש מגוון דרכים לקבל הלוואה מיידית, ביניהן: הלוואה בצ'קים, הלוואה במזומן, או בהוראת קבע.

באילו סכומים ניתן לקבל הלוואה חוץ בנקאית?

במרבית המוסדות הפיננסים שאינם בנקים,  בדרך כלל ניתן לקבל הלוואה חוץ בנקאית בטווח בין 5,000 ש"ח ועד 100,000 ש"ח. לעיתים, מתאפשרות הלוואות עד סך 200,000 ש"ח בהתאם למדינית הארגון ויכולת ההחזר של הלווה.

הלוואה עד 5,000
הלוואה עד 10,000
הלוואה עד 15,000
הלוואה עד 20,000
הלוואה עד 25,000
הלוואה עד 30,000
הלוואה עד 35,000
הלוואה עד 40,000
הלוואה עד 45,000
הלוואה עד 50,000
הלוואה עד 60,000
הלוואה עד 70,000
הלוואה עד 80,000
הלוואה עד 90,000
הלוואה עד 100,000

הלוואה כנגד מניות עם BestPrice עד 100,000 באופן מיידי

תקועים בלי מזומנים? צריכים מימון מהיר? BestPrice פה בשבילכם!

קבלו הלוואה כנגד מניות של עד 100,000 ש"ח תוך 24 שעות, בלי בירוקרטיה מיותרת ובלי לחכות ימים ארוכים!

הלוואה לכל מטרה:

 • לימודים
 • טיסה לחו"ל
 • רכישת רכב
 • מחשב חדש
 • ועוד!

תנאים נוחים:

 • ריבית אטרקטיבית
 • החזר חודשי נוח
 • תקופת החזר גמישה

אישור מהיר:

 • תוך 24 שעות
 • ללא ערבים
 • ללא צורך בהצגת ביטחונות

למה לבחור ב-BestPrice?

 • שירות מקצועי ואדיב
 • יחס אישי לכל לקוח
 • זמינות גבוהה
 • גמישות ותנאים נוחים

אל תדחו את מה שחשוב! התקשרו עכשיו למספר 072-6856985 וקבלו הלוואה מיידית שתאפשר לכם להגשים את החלומות!

מה בעמוד?
מדריכים נוספים
בדקו אם לעסק שלכם מגיעה הלוואה
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם עוד היום
לקבלת הלוואה מיידית השאירו פרטים