מכירות: sales.bestprice.israel@gmail.com
שירות לקוחות: bestprice.customers@gmail.com

אתר בסט פרייס ישראל –  Best Price Israel מופעל על ידי חברת אור יהב משכנתאות

במסגרת אתר זה, תוכלו למצוא מידע מגוון בנושאים שונים הנוגעים לשירותים שונים של חברות מימון חוץ בנקאיות, באתר תקבלו את האפשרות לקבלת הצעות מחיר מאותן חברות מימון.

תקנון האתר המובא להלן, מאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להיכנס לאתר ולעשות בו או בכל אחד מהאזורים או הרכיבים שבו שימוש כלשהו, בעצם הכניסה לאתר והגלישה בו משמע כי הנכם מקבלים ומסכימים את תנאי השימוש האמורים להלן.

על כן, בטרם השימוש באתר, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו.

במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

מובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתו ולשינויים שיתרחשו בו.

אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת.
על תאריך העדכון האחרון של התקנון תוכלו ללמוד בתחתית התקנון. מטעמי נוחות בלבד, לכל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתחייס לשני המינים בצורה שווה.

א. חברות מימון החוץ בנקאיות ושירותים נוספים באתר מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי מהחברות מימון או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.

האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, והן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

באפשרות הגולשים להתקשר עם חברות המימון השונות או לבצע בירור ראשוני עימם לפי שיקול דעתם ועל אחריותם בלבד. זאת, בין אם בפנייה ישירה אל חברות המימון ובין אם באמצעות השארת פרטים וקבלת הצעות שונות ממספר חברות מימון חוץ בנקאיות.

מובהר, כי האתר משמש כגורם ביניים בלבד המתווך ומקשר בין הלקוח לחברות המימון. כל הפרטים והמידע בנוגע לחברות המימון לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים ו/או חברות המימון בלבד ועל אחריותם.

אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מחברות המימון ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין חברות המימון.

מובהר, כי האתר אינו אחראי על כמות החברות שיחזרו אליכם, את שיחת הצעת המחיר של החברות לא אנו מבצעים אלה חברות המימון אשר אנו מעבירים להם את בקשת ההלוואה, ואין ביכולתנו לדעת ולעקוב על איזה מחברות המימון חזרו אליכם ואיזה לא.

את תיק בקשת ההלוואה עם פרטיך האישיים אנו מעבירים אם זה בפקס או במייל לאותן חברות מימון חוץ בנקאיות ואין באחריותנו לדעת מה נעשה עם התיק לאחר השליחה.

מובהר כי מרגע תשלום עבור שירותנו אין אפשרות לבטל את העסקה מכיוון שאנו מתחילים לפעול מאותו רגע לאחר ביצוע התשלום ומתחילים להכין את תיק בקשת ההלוואה.

חברות המימון החוץ בנקאיות שאנו מעבירים את בקשתכם להלוואה נמצאות ברשת האינטרנט וברשת המדיה בכלל, ואנו לא קשורים לטיב שירותיהם ולא אחראים על תקינות העסקתם. מובהר, כי אנו יועצים משווקים גורם מתווך ואיננו מלווים כספים שלנו אנו. בנוסף מובהר, שלאחר שליחת התיק בקשת הלוואה לחברות המימון אין באחריותנו לדעת איזה שימוש יעשה בתיק ולאן יעברו פרטיכם.

באחריות הלקוח בלבד לערוך את השוואת המחירים בין ההצעות שיתקבלו או לא. מובהר, כי פעילותנו מסתיימת בזה שהכנו את התיק בקשת הלוואה והעברנו את התיק לחברות המימון השונות ברשת.

תשלום עבור שירותנו הוא בעבור הכנת תיק בקשת הלוואה והגשתו לחברות המימון השונות ברשת. ידוע כי בסט פרייס אינה היא נותנת את ההלוואות ומי שנותן הינן חברות המימון החוץ בנקאיות. מובהר, כי למרות מאמצנו ושירותנו איננו מתחייבים שחברות המימון יאשרו את הלוואה הדרושה לכם ויש סיכוי שלא תקבלו אישור עבור ההלוואה.

ב. העדר אחריות כל התכנים המתפרסמים באתר, לרבות עצות, המלצות, הצעות, הנחיות, טיפים, מידע והסברים אחרים, מתפרסמים באתר כשירות לגולשים בלבד.

מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ מקצועי ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית או בכל תחום הפיננסים לרבות כדאיות הלוואה כזאת או אחרת.

כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה.

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו.

הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

ג. מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע על מנת לעשות שימוש באתר, אין כל צורך למסור פרטים אישיים.

יחד עם זאת, במידה ותבקשו כי מי מהאתר ו/או חברות המימון יחזרו אליכם או לקבלת פרטים נוספים אודות שירותיהם, תתבקשו למסור פרטים אחדים כגון שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם טלפון ועוד פרטים אישיים באמצעות טופס מתאים.

פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.

האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

עם מסירת פרטיך לאתר, הנך מסכים בזאת כי האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר.

בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך.

אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

בסט פרייס האתר וצוות האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים.

עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

ד. קניין רוחני זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.

זכויות היוצרים בתכנים שהועברו לאתר על ידי צדדים שלישיים כגון מפרסמים ובעלי מקצוע שמורות לאותם צדדים שלישיים.

אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

ה. יצירת קשר במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם. תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד “צור קשר”

ו. שונות האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
השירות כרוך בתשלום בעבור עריכת והגשת מסמכים על סך 790 ש”ח כולל מע”מ כחוק

שינוי גודל גופנים